با هدف خودکشی ، قرص آمی تریپتیلین (amitriptyline)

در صورتی که به صورت اشتباهی و یا با هدف خودکشی ، قرص آمی تریپتیلین (amitriptyline)  را بیش از حد مجاز مصرف کرده اید سریعا با اورژانس (۱۱۵) تماس بگیرید . مصرف دوزهای بالا از این دارو بسیار کشنده است و می تواند عوارض جبران ناپذیری بر جای بگذارد .

خودکشی نمایشی با قرص آمی تریپتیلین روش مناسبی برای جلب توجه نیست