با مصرف کلاریترومایسین احتمال حمله قلبی و سکته مغزی افزایش

کلاریترومایسین - عوارض جانبی - تداخل - نحوه مصرف c...

کلاریترومایسین (clarithromycin)چیست ؟ کلاریترومایسین نوعی آنتی بیوتیک ماکرولید است که معمولا برای د...

5 ماه پیش