الانزاپین در سه ماهه اول بارداری می تواند برای جنین

الانزاپین - تداخل + عوارض جانبی مصرف Olanzapine

الانزاپین olanzapine چیست ؟ الانزاپین olanzapine نوعی داروی ضد روان پریشی (Antipsychotic) است که اک...