استفاده از روغن نارگیل برای پخت و پز و بخصوص سرخ کردن