استفاده از ایبوپروفن و ژلوفن در سه ماهه اول بارداری ممنوع است

مصرف مسکن در دوران بارداری مجاز است ؟

زمانی که شما حامله هستید و یا حتی زمانی که قصد بارداری دارید باید شدیدا در مورد داروهایی که مصرف می...