از این روغن می توان در دوران یائسگی برای کاهش علائم یائسگی

انواع روغن ها و اسانس های گیاهی + رایج ترین خواص و...

[caption id="attachment_4304" align="aligncenter" width="700"] انواع روغن ها و اسانس های گیاهی + رای...