لوونورژسترول – نحوه مصرف – جلوگیری اورژانسی از بارداری
لوونورژسترول - نحوه مصرف - جلوگیری اورژانسی از بارداری لوونورژسترول نوعی پروژسترون و هورمون زنانه است که برای پیشگیری اورژانسی از بارداری در مواقعی که رابطه ...