7 الی 10 روز بعد از مصرف آخرین قرص کلومیفن ، تخمک گذاری

کلومیفن-عوارض،تداخل، و نحوه مصرف Clomiphene-کلومید

کلومیفن چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟ کلومیفن [Clomiphene] یا کلومید [Clomid] نوعی داروی تحریک کننده تخ...