کورکومین نوعی ترکیب پلی فنولی است که منبع اصلی آن زردچوبه است.

روش های تقویت حافظه و افزایش قدرت تمرکز

آیا به تازگی احساس می کنید تمرکز حواس خود را از دست داده اید ؟ حافظه شما کم شده است و بسیار فراموش ک...

8 ماه پیش