کم کاری و یا پرکاری تیروئید می تواند باعث ریزش مو شود