بررسی برچسب

کم‌خونی یکی از دلایل بروز سکته مغزی در کودکان می باشد