بررسی برچسب

پروپولیس دارای خواص ضد التهابی ، ضد میکروبی ، نرم کننده و ضد درد