اگر کسب و کاری دارید حواستان باشد ضرر نکنید !؟!
این روزها بسیاری از افراد را می بینیم که بدون توجه به مسائل قانونی، کسب و کاری را راه اندازی کرده و مشغول به فعالیت ...