احتمال بیماری قلبی با مشاهده این علائم جود دارد
بدون شک قلب ، یکی از حیاتی ترین و مهم ترین اعضای بدن است که کوچکترین مشکلی در آن می تواند باعث بروز مشکلات فراوانی ...