بررسی برچسب

مُرّ دارای خواص ضد عفونی کننده قوی می باشد و برای درمان زخم های دهان