مقدار مصرف شربت سفیکسیم 100 برای کودکان

میزان مصرف شربت سفیکسیم در کودک زیر 2 سال

شدیدا توصیه می شود از دادن دارو به کوکان زیر دو سال خودداری کنید مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشد . شربت و قطره سفیکسیم در کودک زیر دوسال و نوزاد ، طبق وزن بدن نوزاد تعیین می شود و معمولا 8 میلی گرم بر هر کیلوگرم از وزن نوزاد است . حداکثر دوز مجاز 100 میلیگرم در روز و در دو وعده و با فاصله 12 ساعت می باشد . این اطلاعات فقط جهت افزایش اگاهی می باشد و جایگزین تجویز پزشک نیست جهت اطلاعات بیشتر ، مطلب زیر را مطالعه فرمایید .