وارفارین -عوارض جانبی – تداخل دارویی – خطرات – warfarin

وارفارین -عوارض جانبی – تداخل دارویی – خطرات – warfarin وارفارین نوعي داروي ضدانعقاد خون و رقيق كننده خون است . اين دارو از تشكيل لخته هاي خوني جلوگيري ميكند […]