بررسی برچسب

مصرف متفورمین همراه با کلومیفن می تواند خطر سقط جنین را کاهش دهد.