آتنولول (Atenolol) – عوارض جانبی – تداخل دارویی
آتنولول به عنوان یک بلاک کننده بتا عمل کرده و بر عملکرد قلب و گردش خون تاثیر میگذارد . همچنین از داروی آتنولول برای درمان ...