مصرف ریتالین از طریق آزمایشات مختلف قابل تشخیص است

ریتالین - عوارض جانبی- تداخل - قرص شب امتحان rital...

ریتالین (Ritalin) چیست ؟ متیل فنیدات ( Methylphenidate) ریتالین از مشتقات آمفتامین ها است که برای...