رانیتیدین – عوارض – تداخل دارویی – Ranitidine
رانیتیدین - عوارض - تداخل دارویی - Ranitidine [caption id="" align="aligncenter" width="450"] رانیتیدین - عوارض - تداخل دارویی - Ranitidine[/caption] رانیتیدین نوعی آنتی هیستامین نوع 2  است ...