مصرف داروهای آرامبخش و ابتلا نوزاد پسر به اوتیسم

داروهای آرامبخش مجاز در بارداری - قرص ضد افسردگی و...

آیا مصرف داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری مجاز است ؟ مصرف هر دارویی می تواند در دوران بارداری عو...