ایندومتاسین Indomethacin – عوارض جانبی و تداخل دارویی
ایندومتاسین Indomethacin نوعی داروی ضدالتهابی غیراستروئیدی است که با کاهش هورمون هایی که باعث درد و التهاب در بدن میشوند ، التهاب بدن را کاهش ...