وارفارین -عوارض جانبی – تداخل دارویی – خطرات – warfarin
وارفارین -عوارض جانبی - تداخل دارویی - خطرات - warfarin وارفارین نوعي داروي ضدانعقاد خون و رقيق كننده خون است . اين دارو از تشكيل لخته ...