مصرف آدرال (Adderall ) در کودکان برای درمان اختلال کم توجهی و بیش فعالی