مصرف آب پنیر می تواند باعث کاهش کلسترول بد خون شود

خواص آب پنیر - پروتئين "آب پنیر" چه فوایدی دارد ؟

دو پروتئین مهم شیر ، کازئین و "وی" نام دارد. پروتئین آب پنیر (پروتئین وی whey) را می توان از کازئین...