قرص لیورگل 140 برای کبد چرب - قرص لیورگل چیست ؟

قرص لیورگل - تداخل - عوارض و موارد مصرف

لیورگل نوعی قرص گیاهی و حاوی عصاره «خار مریم» است .(هنوز متوجه نشده ام که چرا قرص ها و داروهای گیاهی...