چطور برای 40 تا 50 نفر شله زرد نذری مجلسی درست کنم؟-بسیار دقیق

چطور برای 40 تا 50 نفر شله زرد نذری مجلسی درست کنم؟-بسیار دقیق مواد لازم برای درست کردن شله زرد […]