سبزی کوفته تبریزی شامل چیست

برای سبزی کوفته، فقط تره و مرزه و البته مرزه بیشتر بریزید.

چطور "کوفته تبریزی" اصیل درست کنم؟برای 10 تا 15 نف...

چطور "کوفته تبریزی" درست کنم؟ برای 10 الی 15 نفر + 8 عدد کوفته [caption id="attachment_5488" align=...