سایت زوبیچ این سایت نیز برای آموزش مبتدیان و کودکان

غواصی در دنیای اسرارآمیز خلیج فارس

جزیره کیش سال‌های سال است که غواصی را به صورت حرفه ای هم در زمینه‌ی آموزشی و هم به صورت تفریحی به عل...