زیگموند فروید در مورد خواب سقط جنین می گوید

تعبیر خواب سقط جنین - بیش از 29 معنی مختلف

تعبیر خواب سقط جنین در صورتی که باردار نباشید معمولا چندان خوب نیست .احساس تنهایی ، از دست دادن چیزی...