بررسی برچسب

زنان در دوران بارداری و شیردهی نباید سنبل‌الطیب مصرف کنند.