رنگ ادرار تغییر کرده و تیره تر خواهد شد

بوی بد ادرار چه علتی دارد و آیا می تواند نشانه بیم...

بو و رنگ ادرار شدیدا تحت تاثیر رژیم غذایی فرد قرار می گیرد ولی در مواردی نیز می تواند نشانه برخی از...