دگزامتازون dexamethasone – عوارض جانبی – تداخل دارویی

دگزامتازون dexamethasone – عوارض جانبی – تداخل دارویی دگزامتازون نوعي کورتیکواستروئید است كه از انتشار و گسترش عفونت و التهاب در بدن جلوگيری می کند . دگزامتازون برای درمان بسیاری […]