دگزامتازون dexamethasone – عوارض جانبی – تداخل دارویی

دگزامتازون dexamethasone – عوارض جانبی – تداخل دارویی دگزامتازون نوعي کورتیکواستروئید است كه از انتشار و گسترش عفونت و التهاب […]