دپاکین چیست ؟ عوارض جانبی + تداخل دارویی والپروات سدیم/ والپروئیک اسید
دپاکین Depakene یا والپروات سدیم/ والپروئیک اسید چیست ؟ دپاکین Depakene نوعی داروی ضد تشنج است که با اثر گذاری بر روی مواد شیمیایی خاصی در ...