ترامادول – عوارض -تداخل دارویی – ترک اعتیاد به “ترامادول”

ترامادول – عوارض -تداخل دارویی – ترک اعتیاد به “ترامادول” ترامادول یک داروی مسکن برای دردهای خفیف تا شدید است . خاصیت تسکین درد در ترامادول حدود ۱۰ برابر ضعیف‌تر […]