کاربامازپین – عوارض و تداخل دارویی – نحوه مصرف Carbamazepine
کاربامازپین چیست و چه کاربردی دارد ؟ کاربامازپین نوعی داروی ضد تشنج است که با کاهش امواج عصبی باعث کاهش تشنج و درد می شود . ...