بررسی برچسب

در دوران بارداری احتمال نیش زدن پشه افزایش پیدا می کند

چرا پشه ها بعضی ها را بیشتر نیش می زنند؟

آیا می دانستید پشه یکی از بزرگترین قاتلان انسانی بر روی زمین است ؟ پشه می تواند ناقل بیماری هایی مانند: ویروس زیکا ، تب زرد ، مالاریا و سایر بیماری های خطرناک باشد.هیچ گونه و موجود دیگری بر روی زمین وجود ندارد که این میزان انسان را به کام مرگ فرستاده باشد.انسان ها یکی از خونخوارترین و قاتل ترین موجودات زمین هستند و هر ساله حدود 475000  نفر توسط عوامل انسانی کشته می شوند در حالی که پشه ها هر ساله مسئول مرگ بیش از 725000 نفر هستند. با وجود این انسان ها از سایر موجودات (مانند عنکبوت ، مار و…
ادامه مطلب ...