داروهای مهار کننده بازجذب انتخابی سروتونین یا SSRI ها

قطع داروهای ضد افسردگی و اعصاب چه عوارض جانبی دارد...

در حال حاضر به دلیل سبک زندگی و مشکلات فراوان موجود در جامعه ، مصرف داروهای ضد افسردگی و اعصاب بسیار...