آملودیپین چیست ؟ عوارض جانبی – تداخل amlodipine
آملودیپین چیست ؟ آملودیپین نوعی مسدود کننده کانال کلسیم است که باعث گشادتر شدن رگهای خونی شده و جریان گردش خون را بهبود میبخشد که این ...