آمی تریپتیلین (amitriptyline) – عوارض جانبی و موارد مصرف
آمی تریپتیلین (amitriptyline) یک داروی ضد افسردگی بسیار معروف است . توصیه ی مهم : در صورتی که سابقه حمله قلبی دارید به هیچ عنوان نباید ...