چگونه از خودکشی جلوگیری کنیم؟علائم تصمیم به خودکشی
چه کسانی خودکشی میکنند ؟ خودکشی در حال حاضر یک نگرانی بهداشتی جهانی است . هرساله در امریکا بیش از 40 هزار نفر اقدام به خودکشی ...