بررسی برچسب

تنها راه برای تشخیص سیفلیس انجام آزمایش است

بیماری هایی که از طریق تماس جنسی دهانی منتقل می شوند

برخی از افراد به اشتباه تصور می کنند که عفونت ها فقط از راه تماس جنسی منتقل می شود در حالی که برخی از عفونت های جنسی می تواند از طریق دهان نیز منتقل شود . در این مطلب از سایت pamuh.com  به برخی از این عفونت ها و بیماری های جنسی که از طریق تماس دهانی منتقل می شوند اشاره شده است . بیماری هایی که از طریق تماس جنسی دهانی منتقل می شود بسیاری از بیماری ها و عفونت ها می توانند از طریق تماس جنسی دهانی منتقل شوند . تبخال تناسلی تبخال تناسلی از طریق ویروسی ایجاد می شود که می تواند از طریق تماس…
ادامه مطلب ...