تخم مرغ رنگی در خواب نشانه مشکلات و سختی ها

تعبیر خواب تخم مرغ - خوردن نیمرو - شکستن تخم مرغ

دیدن تخم مرغ در خواب چندان رایج نیست و معمولا معنی خاصی ندارد.این خواب همچنین می تواند شامل خوردن نی...