هیدروکلروتیازید چیست ؟ عوارض – تداخل دارویی hydrochlorothiazide
هیدروکلروتیازید چیست و چه کاربردی دارد ؟ هیدروکلروتیازید نوعی دارو مدر (ادرار آور) است که از جذب بیش از حد نمک در بدن جلوگیری کرده و ...