به قصد خودکشی با قرص فلوکستین ، دارو را بیش از حد مصرف

فلوکستین Fluoxetine - عوارض - تداخل "فلوکستین"

فلوکستین Fluoxetine نوعی داروی ضد افسردگی و بازدارنده سروتونین انتخابی است . فلوکستین Fluoxetine مست...