سودوافدرین – عوارض – تداخل – موارد مصرف داروی Pseudoephedrine
سودوافدرین چیست و چه کاربردی دارد ؟ سودوافدرین نوعی داروی ضد احتقان است که بر روی رگ های خونی بینی تاثیر می گذارد . از این دارو ...