به قصد خودکشی با دیفنوکسیلات ، مقدار زیادی از این دارو مصرف