به شدت و به سرعت می تواند باعث سقط جنین شود

خوردن کدام گیاهان باعث سقط جنین می شود ؟ خوراکی ها...

در دوران بارداری ممکن است نگران باشید که به اشتباه چیزی بخورید که برای جنین مضر باشد و یا حتی باعث س...

8 ماه پیش