بررسی برچسب

به جای کنسانتره آب پنیر از هیدرولیز پروتئین آب پنیر(WPH)

خواص آب پنیر – پروتئین “آب پنیر” چه فوایدی دارد ؟

دو پروتئین مهم شیر ، کازئین و "وی" نام دارد. پروتئین آب پنیر (پروتئین وی whey) را می توان از کازئین شیر جدا کرد و به عنوان یک محصول جانبی شیر مورد استفاده قرار داد .  پروتئین آب پنیر (پروتئین وی whey) به عنوان یک پروتئین کامل شناخته شده…
ادامه مطلب ...